نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • چسب آب بندی نانو

  چسب آب بندی نانو

  ۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال (بطری 1 لیتری)
  • افزایش دوام ملات های سیمانی
  • تحمل تغییرات دمایی
  • کاهش هزینه های ایزیلاسیون
  • عدم پوسته پوسته شدن و ورقه شدن سطحی
  • تولید شده بر پایه نانو
  • کاهش ترک های ناشی از انبساط و انقباض سازه
  • افزایش مقاومت سازه در برابر سیکل های ذوب و یخبندان
 • چسب آب بندی نانو

  چسب آب بندی نانو 4 لیتری

  ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال (گالن 4 لیتری)
  • افزایش دوام ملات های سیمانی
  • تحمل تغییرات دمایی
  • کاهش هزینه های ایزیلاسیون
  • عدم پوسته پوسته شدن و ورقه شدن سطحی
  • تولید شده بر پایه نانو
  • کاهش ترک های ناشی از انبساط و انقباض سازه
  • افزایش مقاومت سازه در برابر سیکل های ذوب و یخبندان
 • چسب تقویتی سیمان کاری

  چسب تقویتی سیمان کاری

  ۷۹۳,۰۰۰ ریال (بطری 1لیتری)
  • کاهش نفوذپذیری سطوح گچی در مقابل آب
  • افزایش مقاومت سطوح گچی در برابر سایش یا خراش
  • افزایش دوام سطوح گچی
  • افزایش چسبندگی ملات جدید به سطح گچی قدیمی
  • افزایش مقاومت در برابر تابش خورشید
  • افزایش مقاومت سطوح گچی در برابر ضربه
  • افزایش مقاومت سطوح گچی در برابر یون کلر
 • چسب تقویتی سیمان کاری

  چسب تقویتی سیمان کاری 4 لیتری

  ۳,۰۳۲,۰۰۰ ریال (گالن 4 لیتری )
  • کاهش نفوذپذیری سطوح گچی در مقابل آب
  • افزایش مقاومت سطوح گچی در برابر سایش یا خراش
  • افزایش دوام سطوح گچی
  • افزایش چسبندگی ملات جدید به سطح گچی قدیمی
  • افزایش مقاومت در برابر تابش خورشید
  • افزایش مقاومت سطوح گچی در برابر ضربه
  • افزایش مقاومت سطوح گچی در برابر یون کلر