نمایش دادن همه 3 نتیجه

 • چسب ترمیم ایزوگامچسب ترمیم ایزوگام

  چسب ترمیم ایزوگام

  ۸۳۹,۰۰۰ ریال (سطل 1 کیلویی)
  • اقتصادی و مقرون به صرفه
  • اجرای راحت بدون نیاز به تخصص
  • قدرت چسبندگی بالا به سطوح مختلف
  • قدرت چسبندگی چند برابر بیشتر نسبت به قیر خام
  • عدم کنده شدن پس از خشک شدن
  • عدم نیاز به شعله و حرارت
  • عدم شل شدن در آب و هوای گرم
  • آماده مصرف بدون نیاز به افزودن هرگونه ماده
 • چسب ترمیم ایزوگامچسب ترمیم ایزوگام

  چسب ترمیم ایزوگام 3کیلویی

  ۲,۳۲۸,۰۰۰ ریال (سطل 3 کیلویی)
  • اقتصادی و مقرون به صرفه
  • اجرای راحت بدون نیاز به تخصص
  • قدرت چسبندگی بالا به سطوح مختلف
  • قدرت چسبندگی چند برابر بیشتر نسبت به قیر خام
  • عدم کنده شدن پس از خشک شدن
  • عدم نیاز به شعله و حرارت
  • عدم شل شدن در آب و هوای گرم
  • آماده مصرف بدون نیاز به افزودن هرگونه ماده
 • چسب ترمیم ایزوگام 8کیلوییچسب ترمیم ایزوگام

  چسب ترمیم ایزوگام 8کیلویی

  ۶,۰۶۴,۰۰۰ ریال ( سطل 8 کیلویی)
  • اقتصادی و مقرون به صرفه
  • اجرای راحت بدون نیاز به تخصص
  • قدرت چسبندگی بالا به سطوح مختلف
  • قدرت چسبندگی چند برابر بیشتر نسبت به قیر خام
  • عدم کنده شدن پس از خشک شدن
  • عدم نیاز به شعله و حرارت
  • عدم شل شدن در آب و هوای گرم
  • آماده مصرف بدون نیاز به افزودن هرگونه ماده