نمایش دادن همه 3 نتیجه

 • آب گریزکننده سطوح گچی

  آب گریزکننده سطوح گچی

  ۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال ( بطری 1 لیتری)
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب گریزکننده کلیه سطوح گچی
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
 • آب گریزکننده سطوح گچی

  آب گریزکننده سطوح گچی

  ۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال ( بطری 4 لیتری )
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب گریزکننده کلیه سطوح گچی
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
 • اسپری آب گریزکننده سطوح گچی

  اسپری آب گریزکننده سطوح گچی

  ۲,۱۳۰,۰۰۰ ریال (بطری 750 سی سی)
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب گریزکننده کلیه سطوح گچی
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح