نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • بتونه همه‌کاره

  بتونه همه کاره

  ۴۰۲,۰۰۰ ریال ( سطل 1 کیلویی )
  • حاوی رزین های آکرولیک در فرمولاسیون
  • کاهش نقاط ضعف در رنگ آمیزی
  • کاهش سایه در رنگ آمیزی
  • چسبندگی خوب به سطوح زیر کار
  • قابلیت پر کنندگی بالا
  • قابلیت سمباده خوری عالی
  • عدم ممانعت در تنفس دیوار
  • آماده مصرف بدون نیاز به افزودن آب و مواد دیگر
  • عدم ایجاد بوی شدید به دلیل بر پایه آب بودن محصول
 • بتونه همه‌کاره

  بتونه همه کاره 0.5 کیلویی

  ۲۸۷,۰۰۰ ریال (سطل 0.5 کیلویی)
  • حاوی رزین های آکرولیک در فرمولاسیون
  • کاهش نقاط ضعف در رنگ آمیزی
  • کاهش سایه در رنگ آمیزی
  • چسبندگی خوب به سطوح زیر کار
  • قابلیت پر کنندگی بالا
  • قابلیت سمباده خوری عالی
  • عدم ممانعت در تنفس دیوار
  • آماده مصرف بدون نیاز به افزودن آب و مواد دیگر
  • عدم ایجاد بوی شدید به دلیل بر پایه آب بودن محصول
 • بتونه همه‌کاره

  بتونه همه کاره 5کیلویی

  ۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال ( سطل 5 کیلویی)
  • حاوی رزین های آکرولیک در فرمولاسیون
  • کاهش نقاط ضعف در رنگ آمیزی
  • کاهش سایه در رنگ آمیزی
  • چسبندگی خوب به سطوح زیر کار
  • قابلیت پر کنندگی بالا
  • قابلیت سمباده خوری عالی
  • عدم ممانعت در تنفس دیوار
  • آماده مصرف بدون نیاز به افزودن آب و مواد دیگر
  • عدم ایجاد بوی شدید به دلیل بر پایه آب بودن محصول
 • بتونه همه‌کاره

  بتونه همه‌کاره 15کیلویی

  ۵,۰۸۵,۰۰۰ ریال (سطل 15 کیلویی)
  • حاوی رزین های آکرولیک در فرمولاسیون
  • کاهش نقاط ضعف در رنگ آمیزی
  • کاهش سایه در رنگ آمیزی
  • چسبندگی خوب به سطوح زیر کار
  • قابلیت پر کنندگی بالا
  • قابلیت سمباده خوری عالی
  • عدم ممانعت در تنفس دیوار
  • آماده مصرف بدون نیاز به افزودن آب و مواد دیگر
  • عدم ایجاد بوی شدید به دلیل بر پایه آب بودن محصول