نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • نانو چسب بتن آب بند (20کیلویی)

  نانو چسب بتن آب بند

  ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال (سطل 20 کیلویی)
  • افزایش مقاومت فشاری
  • افزایش چسبندگی بین ملات جدید و ملات قدیمی
  • مقاوم در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش اثرات جمع شدگی و انقباض و در نتیجه جلوگیری از ایجاد ترک های انقباضی و سازه ای
  • جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن
  • انعطاف پذیری بالا
  • افزایش مقاومت کششی، سایشی و خمشی دو برابر حد معمول
 • نانو چسب بتن آب بند (3.5کیلویی)

  نانو چسب بتن آب بند

  ۲,۵۲۳,۵۰۰ ریال (سطل 3.5 کیلویی)
  • افزایش مقاومت فشاری
  • افزایش چسبندگی بین ملات جدید و ملات قدیمی
  • مقاوم در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش اثرات جمع شدگی و انقباض و در نتیجه جلوگیری از ایجاد ترک های انقباضی و سازه ای
  • جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن
  • انعطاف پذیری بالا
  • افزایش مقاومت کششی، سایشی و خمشی دو برابر حد معمول
 • نانو چسب بتن آب بند

  ۵,۴۹۶,۰۰۰ ریال (سطل 8 کیلویی)
  • افزایش مقاومت فشاری
  • افزایش چسبندگی بین ملات جدید و ملات قدیمی
  • مقاوم در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش اثرات جمع شدگی و انقباض و در نتیجه جلوگیری از ایجاد ترک های انقباضی و سازه ای
  • جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن
  • انعطاف پذیری بالا
  • افزایش مقاومت کششی، سایشی و خمشی دو برابر حد معمول
 • نانو چسب بتن آب بند (1کیلویی)

  نانو چسب بتن آب بند

  ۷۹۸,۰۰۰ ریال (سطل 1 کیلویی)
  • افزایش مقاومت فشاری
  • افزایش چسبندگی بین ملات جدید و ملات قدیمی
  • مقاوم در برابر نمک های یخ زدا
  • کاهش اثرات جمع شدگی و انقباض و در نتیجه جلوگیری از ایجاد ترک های انقباضی و سازه ای
  • جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن
  • انعطاف پذیری بالا
  • افزایش مقاومت کششی، سایشی و خمشی دو برابر حد معمول