نمایش 1–16 از 24 نتیجه

 • آب بند کننده دو جزئی Z2000

  آب بند کننده دو جزئی Z2000

  ۱۶,۴۰۸,۰۰۰ ریال ( ست 28 کیلویی )
  • افزایش مقاومت در برابر کربناتی شدن
  • انعطاف پذیری بالا
  • جلوگیری از جمع شدن جلبک
  • کاهش نفوذپذیری و آب بندی قطعی
  • قدرت چسبندگی بالا
  • مقاومت در برابر اشعه خورشید
  • غیر سمی
  • غیر قابل اشتعال
  • استحکام بالا در برابر یخ زدگی
  • عدم ممانعت از تنفس بتن
  • مقاومت در برابر نمک ها و یون کلر
 • آب بند کننده دو جزئی Z2000

  آب بند کننده دو جزئی Z2000

  ۸,۹۳۲,۰۰۰ ریال ( ست 14 کیلویی )
  • افزایش مقاومت در برابر کربناتی شدن
  • انعطاف پذیری بالا
  • جلوگیری از جمع شدن جلبک
  • کاهش نفوذپذیری و آب بندی قطعی
  • قدرت چسبندگی بالا
  • مقاومت در برابر اشعه خورشید
  • غیر سمی
  • غیر قابل اشتعال
  • استحکام بالا در برابر یخ زدگی
  • عدم ممانعت از تنفس بتن
  • مقاومت در برابر نمک ها و یون کلر
 • آب بندکننده سطوح نانو

  آب بندکننده سطوح نانو

  ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ( بطری 1 لیتری )
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب بندکننده کلیه سطوح
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
  • عدم تغییر رنگ سطوح اجرا شده
 • آب بندکننده سطوح نانو

  آب بندکننده سطوح نانو

  ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال (بطری 4 لیتری)
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب بندکننده کلیه سطوح
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
  • عدم تغییر رنگ سطوح اجرا شده
 • آب بندکننده کف بالکن و تراس

  آب بندکننده کف بالکن و تراس

  ۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال ( بطری 1 لیتری)
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب بندکننده کلیه سطوح
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
  • بدون ایجاد براقیت و پوشش محسوس روی سطح
  • دوام و ماندگاری بالا
 • آب بندکننده کف بالکن و تراس

  آب بندکننده کف بالکن و تراس

  ۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال (بطری 4 لیتری)
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب بندکننده کلیه سطوح
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
  • بدون ایجاد براقیت و پوشش محسوس روی سطح
  • دوام و ماندگاری بالا
 • آب گریزکننده آردواز سیمانی

  آب گریزکننده آردواز سیمانی

  ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال ( بطری 1 لیتری )
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب بندی قطعی سطوح
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
 • آب گریزکننده آردواز سیمانی

  آب گریزکننده آردواز سیمانی

  ۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال ( بطری 4 لیتری )
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب بندی قطعی سطوح
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
 • آب گریزکننده درب و سطوح چوبی

  آب گریزکننده درب و سطوح چوبی

  ۲,۲۴۰,۰۰۰ ریال ( بطری 1 لیتری )
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
 • آب گریزکننده درب و سطوح چوبی

  آب گریزکننده درب و سطوح چوبی

  ۸,۴۸۰,۰۰۰ ریال ( بطری 4 لیتری )
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
 • آب گریزکننده سطوح گچی

  آب گریزکننده سطوح گچی

  ۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال ( بطری 1 لیتری)
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب گریزکننده کلیه سطوح گچی
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
 • آب گریزکننده سطوح گچی

  آب گریزکننده سطوح گچی

  ۸,۰۴۰,۰۰۰ ریال ( بطری 4 لیتری )
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب گریزکننده کلیه سطوح گچی
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
 • اسپری آب بندکننده سطوح نانو

  اسپری آب بندکننده سطوح نانو

  ۲,۲۴۰,۰۰۰ ریال (بطری 750 سی سی)
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب بندکننده کلیه سطوح
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
  • عدم تغییر رنگ سطوح اجرا شده
 • اسپری آب بندکننده کف بالکن و تراس

  اسپری آب بندکننده کف بالکن و تراس

  ۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال (بطری 750 سی سی)
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب بندکننده کلیه سطوح
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
  • بدون ایجاد براقیت و پوشش محسوس روی سطح
  • دوام و ماندگاری بالا
 • اسپری آب گریزکننده درب و سطوح چوبی

  اسپری آب گریزکننده درب و سطوح چوبی

  ۲,۲۴۰,۰۰۰ ریال (بطری 750 سی سی)
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح
 • اسپری آب گریزکننده سطوح گچی

  اسپری آب گریزکننده سطوح گچی

  ۲,۱۳۰,۰۰۰ ریال (بطری 750 سی سی)
  • بدون ایجاد بخارهای سمی
  • آب گریزکننده کلیه سطوح گچی
  • عدم نیاز به مهارت برای اجرا
  • تولید شده بر پایه فناوری نانو
  • قابلیت شستشو سطوح اجرا شده
  • مقاومت بالا در برابر نور خورشید
  • عدم ایجاد خطر برای محیط زیست
  • مقاومت در برابر یون کلر
  • خاصیت ضد غباری سطح

عایق های رطوبتی سطحی شامل پوشش‌هایی که با ترکیب شدن با مواد دیگر می باشد و استفاده از آن‌ها بر روی سقف، پشت‌بام، حمام،استخر و… موجب مانع از ورود رطوبت به داخل می‌شوند. نفوذ رطوبت در ساختمان می تواند سبب بروز مشکلاتی مانند زنگ زدن فلزات، رشد کپک و قارچ ها، یخ زدگی سازه ها و …. شود.

عایق های رطوبتی به دو دسته گرم اجرا و سرد اجرا تقسیم می شوند عایق‌های رطوبتی گرم اجرا به عایقی گفته می شود که با استفاده از گرما و حرارت به سطوح مورد نظر چسبانده می‌شوند اما برای اجرای عایق‌های رطوبتی سرد‌اجرا فقط کافیست اجزای آن‌ها را با یکدیگر مخلوط نموده و استفاده کنید.