نمایش 1–16 از 23 نتیجه

ترازکننده کاشی و سرامیک شامل کلیپس و گوه در اندازه های مختلف می باشد. که به جهت افزایش کیفیت کاشیکاری و همچنین آسانی همسطح شدن آنها استفاده می شود و سبب زیباتر شدن کاشیکاری میگردد.

همانطور که گفته شد تراز کننده کاشی از دو قسمت کلیپس و گوه ایجاد شده است که گوه قسمت نری بوده و کلیپس قسمت مادگی می باشد. کلیپس ترازکننده کاشی در هنگام کاشیکاری با قرارگرفتن در بین کاشی و سرامیک و قفل شدن توسط گوه ، سبب می شود تا کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر بصورت کامل و دقیق همسطح شوند و دیگر نیاز به ضربات چکش و استفاده از شاقول نمی باشد.

نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این می باشد که کلیپس یکبار مصرف بوده و گوه قابلیت چند بار استفاده را دارد.