آقای ابراهیمی 09120709538
تلفن ثابت 391001020-026

تلفن ثابت 391001030-026
کرج، خیابان شهید بهشتی، بین کوچه شهید مفتح واستاد شهریار، شرکت شیمیایی بتن پلاست
info@tile-tools.com