آقای ابراهیمی 09120709538
تلفن ثابت 34442020-026

تلفن ثابت 34443030-026

تلفن ثابت 91001020-026
کرج، خیابان شهید بهشتی، بین کوچه شهید مفتح واستاد شهریار، شرکت شیمیایی بتن پلاست
info@tile-tools.com